Aktualności
grafika
Załączniki:
29.09. - Rajd Pieczonego Ziemniaka

Regulamin XXVII Rodzinnego Rajdu PIECZENIE ZIEMNIAKA,  29 września 2018r.

 

1. ORGANIZATORZY RAJDU

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krotoszynie,

- Klub Turystyki Górskiej „Koliba” PTTK o/Krotoszyn,

- Koło Miejskie PTTK w Krotoszynie,

 

Przy znacznym wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w ramach konkursu ofert dla organizacji

pozarządowych

 

2. CELE RAJDU

- Propagowanie uprawiania turystyki rodzinnej wielopokoleniowej

- Popularyzacja idei ochrony środowiska naturalnego

- Popularyzacja form czynnego wypoczynku

- Włączenie się w obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 

3. KIEROWNICTWO RAJDU

- Komandor - Władysław Szymczyk

- Sekretariat - Aleksandra Piotrowska

- Kierownicy tras - Juliusz Poczta, Otylia Puchała

- Kierownik mety - Karol Piotrowski

- Weryfikacja książeczek - Karol Piotrowski, Juliusz Poczta

 

4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn, Mały Rynek 1,

tel. 62 725-26-15

w terminie do 25 września 2018r

 

W p i s o w e : członkowie PTTK z opłaconą składką 7,- zł

pozostali uczestnicy 11,- zł

Opiekunowie grup młodzieżowych liczących ponad 5 uczestników - bezpłatnie -

1 opiekun na 10 uczestników.

Uwagi :

1)W rajdzie mogą brać udział rodziny, turyści indywidualni, drużyny zgłaszane przez szkoły

i organizacje społeczne.

2) Młodzież szkolna może uczestniczyć w Rajdzie pod opieką wychowawców lub opiekunów.

Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę i podpis) dyrekcji szkoły.

3) Rodziny mogą uczestniczyć w KONKURSIE RODZINNYM (pkt.6.3 Regulaminu) pod

warunkiem imiennego zgłoszenia na piśmie do 25.09.2018r. i obecności w komplecie na starcie,

na trasie i mecie Rajdu.

 

5 . TRASY RAJDU

Nr 1 - p i e s z a (długość trasy – ok.7 km).

Start godz. 9.00 Mały Rynek, przejazd autokarem do Borownicy, przejście pod Szaniec Powstańczy,

następnie ścieżką do Krotoszyna na metę - strzelnica Kurkowego Bractwa

Strzeleckiego.

Nr 2 - p i e s z a - dowolna (przy zgłoszeniu podać przebieg trasy).

Nr 3 - r o w e r o w a - dowolna (minimum 20 km, przy zgłoszeniu podać przebieg trasy).

 

 

 

 

 

6. META RAJDU

Meta Rajdu – Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego czynna będzie w godz. 11.30 – 14.00

 

Na mecie Rajdu przeprowadzone zostaną KONKURSY z nagrodami:

6.1 Konkurs Piosenki Turystycznej – finał VI edycji Przeglądu Piosenki Turystycznej

i Biwakowej „Krotoszyńskie Trele”

6.2 Konkurs sadzenia i zbierania ziemniaków (drużyny 4-osobowe)

6.3 Konkurs niespodzianka

6.5 KONKURS RODZINNY

Zasady punktacji konkursu :

- za każde dziecko 1 pkt.

- rodzice po 5 pkt.

- dziadkowie, babcie po 10 pkt.

 

7. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :

- znaczek rajdowy, -

- posiłek turystyczny na mecie Rajdu,

- potwierdzenie punktów na OTP i KOT,

- nagrody za zwycięstwa w konkursach.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Członkowie PTTK posiadający legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką

członkowską za 2018r. ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) .

Pozostali uczestnicy zobowiązani są do indywidualnego ubezpieczenia.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby

trzecie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.

- W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, uczestnik traci prawo do świadczeń

i zwrotu wpisowego.

- Rajd odbędzie się w przewidywanym terminie bez względu na warunki atmosferyczne.

- W przypadku zgłoszeń po ustalonym terminie organizatorzy nie gwarantują świadczeń

przewidywanych regulaminem.

- Dokonanie wpłaty - wpisowego na rajd jest równoznaczne z zapoznaniem się

z regulaminem rajdu i jego akceptacją oraz wyrażają zgodę na umieszczenie wizerunku

w sprawozdaniu do prasy i w Internecie

- Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

 

Zarząd Oddziału PTTK

ul. Mały Rynek 1 Uczestnikom Rajdu

63-700 Krotoszyn miłych wrażeń i dobrej zabawy

telefon : 627252615 życzą

O R G A N I Z A T O R Z Y

 

e-mail:

 

Biuro czynne :

Poniedziałek 10.00 – 13.00 , wtorek 10.00 – 13.00

Środa 13.00 – 17.00, czwartek 13.00 – 16.00

ikona daty17-09-2018, 09:09 ikona autoraib ikona wyświetleń1020
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość