Aktualności
grafika
Ścieżka szersza i bezpieczna dzięki wspólnej inwestycji

 

W środę, 27 czerwca 2018 r. dokonano otwarcia poszerzonej ścieżki rowerowej łączącej Krotoszyn z Chachalnią w gminie Zduny. Ta popularna trasa jest teraz bardziej bezpieczna i komfortowa dzięki powiatowej inwestycji wspartej dofinansowaniem gmin Krotoszyn i Zdun. Za tę współpracę podczas otwarcia podziękowali włodarze powiatu.

 

W odbiorze uczestniczyli m.in. starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski oraz radny Rady Powiatu Juliusz Poczta, a także burmistrzowie – Krotoszyna Franciszek Marszałek i Zdun – Tomasz Chudy.

 

Prace związane z poszerzeniem ścieżki – pieszo rowerowej na drodze powiatowej nr 5165P zamykają się kwotą 1 282 035 zł w tym wykonano roboty nawierzchniowe o wartości 1 201 445,38 zł:

  • na terenie gminy Krotoszyn na kwotę 563 245,72 zł
  • na terenie gminy Zduny na kwotę 638 199,66 zł

 

Prace dofinansował samorząd Zdun kwotą 330 000 zł, a samorząd Krotoszyna kwotą 320 000 zł. Zakres prac obejmował również nadzór techniczny, odnowę oznakowania pionowego i oznakowania poziomego na całej długości.

 

Wykonawcą robót była firma Gembiak – Mikstacki Sp. j., która zadanie ukończyła przed terminem. Odnowę oznakowania pionowego i poziomego wykonała firma RAW – BUD Sp. z o.o. Szerokość ścieżki pieszo – rowerowej wynosi 2,5 m i jest oznakowana znakami C16-13.