Aktualności
grafika
Modernizacja ul. Leśnej w Biadkach destruktem pofrezowym

 

9 października br. nastąpił odbiór ulicy Leśnej w Biadkach. Roboty budowlane polegały na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi o długości około 500 m i szerokości od 3 m do 4,5 m destruktem bitumicznym (pofrezowym), utrwaleniu powierzchniowym emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz obustronnym utwardzeniu poboczy drogi o szerokości 0,4 m kruszywem granitowym.

Wykonawcą była firma INFRAKOM KOŚCIAN. Koszt realizacji inwestycji to ok. 130 tys. zł.