Aktualności
grafika
Powiązane galerie:
Załączniki:
Ponad 2 mln zł dofinansowania na informatyzację

18 października 2018 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim".
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej. Projekt obejmuje uruchomienie systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń.
 
Więcej informacji w prezentacji poniżej:
 

   
W spotkaniu udział wzięli:
- Stanisław Szczotka - Starosta Krotoszyński,
- Franciszek Marszałek - Burmistrz Krotoszyna,
- Ryszard Czuszke - I Z-ca Burmistrza Krotoszyna,
- Tomasz Chudy - Burmistrz Zdun,
- Mirosław Sikora - sekretarz gminy Kobylin,
- Karina Błaszczyk - sekretarz miasta Sulmierzyce,
- Adam Augustyniak - Z-ca Naczelnika - Wydział Ogólno-Organizacyjny UM w Krotoszynie,
- Małgorzata Wójcik - Inspektor - Wydział Inwestycji i Rozwoju UM w Krotoszynie,
- Adam Szymczak - Główny Księgowy - Wydział Finansowo-Budżetowy UM w Krotoszynie
- Magdalena Głowienkowska - Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.

* Relacja filmowa ze spotkania - część 1...
 
* Relacja filmowa ze spotkania - część 2... 

      
Zakresy usług:
 
1) E-usługi:
 - Elektroniczny Obieg Dokumentów - zintegrowany z platformą E-Puap, systemami dziedzinowymi i BIP, umożliwiający uzyskanie informacji o stanie realizacji sprawy w urzędzie,
 - Biuletyn Informacji Publicznej - dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn,
 - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - służące do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków i deklaracji przez Internet (e-formularze), zintegrowane z systemem informatycznym urzędu i EOD.
 
2) E-oświata:
 - Elektronicznej system rekrutacji do szkół i przedszkoli - zapewnia sprawny przebieg procesu rekrutacji. Wykorzystanie systemu nie tylko redukuje chaos i wynikający z niego zbędny stres kandydatów i ich rodziców, ale gwarantuje również, że proces naboru przebiega według jasnych i przejrzystych zasad.
 - Szkolne biblioteki cyfrowe - nowoczesny system do obsługi biblioteki szkolnej. Ułatwia codzienną pracę bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie wypożyczeń. Katalog biblioteki dostępny jest dla uczniów o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.
 
3) e-Sesja - system wspomagający pracę Rady Miejskiej - obsługa i integracja wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Miejską, jej kompleksowe zarządzanie i komunikację pomiędzy radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach Rady. Zakup tabletów dla radnych i systemu wizualizacji na sali sesyjnej. Dodatkowo zainstalowano na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie kamery umożliwiające transmisję obrad na żywo w internecie.
 
4) WWW - budowa nowych stron internetowych Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jej jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, KOK, kino, biblioteka, muzeum, MGOPS...).  Strony zostaną wykonane zgodnie z technologią RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu będą się prawidłowo wyświetlać na każdym urządzeniu niezależnie od rozdzielczości ekranu (np. smartfony, tablety). Strony zostaną wykonane zgodnie e standardem WCAG 2.0 poziom AA, dzięki czemu zwiększy się dostępność portalu dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych
 
5) E-info - System informacji prezentowanej na multimedialnych wyświetlaczach (z ang. Digital Signage). System bardziej przyciąga uwagę od rozwiązań tradycyjnych (np. papierowych plakatów), przez co odbiorcy łatwiej dowiadują się o danym wydarzeniu czy poznają konkretne informacje. W Krotoszynie wyświetlacze zostały zainstalowane we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
6) E-GiS - Digitalizacja zasobów przestrzennych -  wektoryzacja Miejscowych Planów Zagospodaro-wania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, możliwość generowania wypisu i wyrysu z MPZP, rejestr decyzji o warunkach zabudowy,  system informacji adresowej.
 
------------

* Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w załączonej prezentacji.
* Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.
 
 
[Adam Augustyniak]

 
 
 

ikona daty18-10-2018, 16:09 ikona autoraaa ikona wyświetleń1033
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość