Aktualności
grafika
Odpowiedź burmistrza na pytanie Mieszkańca (MKI)

Czy normalne jest, że głowa instytucji świeckiej (państwowej) spotyka się z księżmi? Czemu służy takie spotkanie, jeśli chodzi o misję samorządu? Jakie są efekty dla mieszkańców i miasta?

MKI

 

Szanowny Panie,

Szanowna Pani,

spotkania z księżmi naszego dekanatu odbywają się dla dobrej współpracy, którą wspierają: prawo polskie, dokumenty lokalne, zasady współżycia społecznego i propagowana przeze mnie zasada - współdziałamy.

W 1993 roku Rzeczpospolita Polska podpisała umowę konkordatową ze Stolicą Apostolską. Dokument jest zbyt długi do cytowania, ale przypomnę tylko art.1. który brzmi: „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół są – każde w swej dziedzinie - niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”. Istotne jest tu określenie: współdziałanie dla dobra wspólnego.

 

Nie można zaprzeczyć, że religia katolicka jest dominującą religią w naszym społeczeństwie, dlatego spotkania z księżmi są nie tylko przejawem poszanowania umowy konkordatowej, ale i wyrazem szacunku dla przekonań mieszkańców. W czasie świąt większość osób z naszej gminy podzieli się przy wigilijnym stole opłatkiem z bliskimi. Misją samorządu terytorialnego – bo pytał Pan, pytała Pani o misję - jest szerzenie idei samorządności, do czego jest niezbędne utożsamianie się społeczności z władzą. Mieszkańcy, wybrawszy demokratycznie, czyli poprzez głosy większości, swoich przedstawicieli, chcą, aby władza prowadziła działania zgodne z ich oczekiwaniami. A większość jest katolicka. Spotkanie z duchownymi ma charakter symboliczny, burmistrz reprezentuje podczas niego, jak i podczas innych wydarzeń, mieszkańców miasta i gminy.

Samorząd Miasta i Gminy Krotoszyn widzi w Kościele Katolickim partnera, który nie tylko przewodzi duchowo mieszkańcom, ale i ma pod opieką zabytki architektury sakralnej. W miarę możliwości wspieramy finansowo remonty kościołów dla dobra mieszkańców, którzy z nich korzystają, i z myślą o utrzymaniu stanu świątyń jako naszych najstarszych zabytków, dla przyszłych pokoleń. Decyzje o wsparciu takich remontów podejmuje Rada Miejska w Krotoszynie. Radni, podejmując uchwałę, reprezentują swoich wyborców.

Nasze parafie współuczestniczą w wielu uroczystych lokalnych wydarzeniach, np. angażując się w organizację koncertów dla mieszkańców. Co roku wspólnie świętujemy dzień naszego patrona, a wolą mieszkańców było, aby został nim bł. bp Michał Kozal. Wspólnie z duchownymi katolickimi organizujemy obchody innych świąt, jak np. spotkanie przy szańcu w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Zależy mi na dobrej współpracy z wszystkimi organizacjami na terenie naszej gminy. Współdziałajmy dla wspólnego dobra. Odkąd zostałem burmistrzem, co roku spotykam się przed świętami z przedstawicielami lokalnych organizacji. Od lat tradycją w naszej gminie są spotkania z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw. Spotkania z księżmi ułatwiają współpracę i pozwalają na wymianę myśli na temat oczekiwań mieszkańców. Zgodnie z naszymi lokalnymi potrzebami i zgodnie z obowiązującą od 15 lat w naszym kraju umową konkordatowa.

Pozdrawiam

Franciszek Marszałek

ikona daty21-12-2018, 14:12 ikona autoraib ikona wyświetleń940
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość