Aktualności
grafika
Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

 

W związku ze zmianą ustawy Prawo Łowieckie informujemy, że zmienił się m.in. skład zespołu szacującego szkody i zamiast sołtysa w procedurze będzie brał udział przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

Najistotniejsze zmiany to:

 • rolnicy wnioski o oszacowanie strat w uprawach zgłaszają bezpośrednio do zarządcy obwodu łowieckiego tj. właściwego koła łowieckiego lub Nadleśnictwa Krotoszyn.

 • wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,

 • wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,

 • termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,

 • szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy.

Z kolei o planowanym terminie zbioru uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,

 • niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego.

 

Aktualny wykaz obwodów łowieckich oraz osób przyjmujących zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w zakładce szkody łowieckie.

Adres WWW: http://www.wir.org.pl/szkody/zgloszenia/

ikona daty27-08-2018, 11:49 ikona autoraPB ikona wyświetleń802
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość