Aktualności
grafika
OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna już w szkołach Miasta i Gminy Krotoszyn

 

OSE jest programem publicznej sieci telekomunikacyjnej, który daje szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Art.2) OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który jest odpowiedzialny za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

 

Wszystkie budynki, w których mieszczą się szkoły zainteresowane korzystaniem z programu, mają zostać podłączone do OSE do 2020 r. Szkoły, które skorzystają z ww. programu, otrzymają bezpłatne łącza wraz z punktem dostępowym oraz nie będą ponosić kosztów korzystania z nich do 2027 r.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach realizacji ww. programu do sieci OSE zakwalifikowały się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie – Szkoła Filiarna w Brzozie oraz Szkoła Podstawowa w Roszkach.

 

 

SP w Roszkach:

 

 

 

SF w Brzozie:

 

ikona daty19-09-2018, 13:55 ikona autoraPB ikona wyświetleń754
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość