Aktualności
XLVI sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 28 grudnia 2017 r. w sali nr 41 Urzędu Miejskiego odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn. Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok,

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku,

- zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,

- zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,

- zmian w budżecie na 2017 rok.

Szczegółowy porządek obrad XLVI sesji dostępny jest tutaj.

ikona daty28-12-2017, 14:09 ikona autoraPB ikona wyświetleń1494
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość