Aktualności
Noworoczne spotkanie burmistrza z przewodniczacymi rad osiedli i sołtysami

18 stycznia br. odbyło się uroczyste spotkanie przewodniczących rad osiedli oraz sołtysów z naszej gminy z burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem i przedstawicielami władz samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn. Uroczystość miała miejsce w pięknej auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie.

Atrakcją kulturalną wydarzenia był koncert Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej pod batutą Roberta Kaczorowskiego.

Po koncercie burmistrz Franciszek Marszałek podziękował szefom i członkom rad osiedli i sołectw za bardzo dobrą, całoroczną pracę na rzecz naszej społeczności. Przedstawił także krótko najważniejsze - z punktu widzenia samorządu - wydarzenia w naszej gminie w roku ubiegłym (treść wystapienia dołączona poniżej) .

W kolejnej części spotkania prowadzący Jacek Kępa z UM przypomniał krótko zasady ogłaszanego przez burmistrza konkursu "Piękna Gmina", wspierającego promocję naszych sołectw i osiedli. Uczestnicy konkursu przez cały rok, poprzez miejską stronę internetową, informowali mieszkańców o swojej działalności oraz o walorach turystycznych i ciekawostkach ze swojej okolicy. Wszystkie nadsyłane i publikowane teksty i zdjęcia były ocenianie punktowo, a suma zebranych punktów pozwoliła na koniec roku sklasyfikować aktywność promocyjną wiosek i osiedli. Poodbnie jak w roku ubiegłym najbardziej czynni uczestnicy, sołectwa lub osiedla, zostali uhonorowani nagrodami finansowymi, do zrealizowania na potrzeby jednostki pomocniczej.

 

Nagrody i dyplomy wręczali: burmistrz Franciszek Marszałek oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Krotoszynie Zofia Jamka. 

 

Zwycięzcą konkursu za rok 2017 została Rada Sołecka Bożacina, która odebrała bon na 3 000 złotych. Nagrodę finansową odebrała sołtys Bożacina Lilianna Sekula-Łąkowska. Osobą koordynującą uczestnictwo Bożacina w konkursie, czyli odpowiadająca za nadsyłane teksty i zdjęcia, była  Dagmara Wachowiak, która została uhonorowana dużym zestawem upominków miejskich. Możemy przypomnieć, że Bożacin wygrał również pierwszą edycję "Pięknej Gminy" za rok 2016. 

Taki sam zestaw upominków otrzymali koordynatorzy jednostek, które zajęły miejsca drugie i trzecie. Jednostki te także otrzymały, zgodnie z regulaminem, nagrody finansowe. W imieniu Rady Sołeckiej Wielowsi - drugie miejsce - bon na 2 000 złotych odebrał z rak burmistrza sołtys Stanisław Naskrętski, upominki natomiast- Mikołaj Naskrętski.

Zdobywcą trzeciego miejsca została Rada Sołecka Roszek. Bon na 1 000 złotych otrzymała sołtys Marzena Nowakowska, upominki - Paulina Adamczak.

Zestawy upominków, nieco mniejsze od tych dla laureatów, otrzymali także koordynatorzy wszystkich pozostałych osiedli i sołectw uczestniczących w konkursie. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy gratulacyjne.

 

* * *

Wystąpienie burmistrza na noworocznym spotkaniu z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli – 18.01.2018

 

Szanowni Państwo,

 

W ubiegłym roku po raz pierwszy miałem okazję spotkać się z Państwem w gościnnych murach Szkoły Podstawowej numer 5. Z wielką radością spotykam się także dzisiaj, aby porozmawiać o ubiegłorocznych wydarzeniach i zastanowić się nad przyszłością najbliższych miesięcy. Chciałbym podkreślić, że to Państwu przypada ważna rola w funkcjonowaniu naszej samorządowej wspólnoty, ponieważ to Państwo, jako sołtysi, przewodniczący rad osiedli, członkowie rad sołeckich i osiedlowych, spełniając zadania samorządowe, pozostają w ścisłym kontakcie z mieszkańcami gminy, to Państwo przekonują mieszkańców miasta i wsi do społecznej aktywności, do wpływania na kształt najbliższego otoczenia. Świadectwem, jak dobrze wykonują Państwo swoją pracę, są wszystkie przygotowane ze wsparciem gminy i imprezy i przedsięwzięcia, dzięki którym jej mieszkańcy lepiej się poznają, razem bawią, chwalą się swoimi zainteresowaniami i pasjami, wyruszają w trasy rowerowe, gromadzą na świętach ulic, na wspólnie przygotowywanych osiedlowych czy sołeckich spotkaniach. W swojej działalności znajdują Państwo wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. Z pomocą tego stowarzyszenia przygotowują Państwo projekty upiększające i unowocześniające krotoszyńską wieś, czyniące je atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Realizacji Państwa pomysłów pomaga fundusz sołecki, otwarty konkurs ofert, w którym startują stowarzyszenia, oraz przeznaczona bezpośrednio dla Państwa Inicjatywa Lokalna. Chciałbym przypomnieć, że wnioski w jej ramach można składać do 30 stycznia, a kwota, którą w tym roku na nią przeznaczamy, to 110 tysięcy złotych.

 

Jednak najważniejsza część budżetu gminy to wydatki majątkowe. Na inwestycje gminne w ciągu ostatnich czterech lat przeznaczymy ponad 90 milionów złotych, co oznacza, że średnio co roku wydamy prawie 23 miliony złotych. W samym roku 2018 wydamy co najmniej 43 miliony. Wydatki budżetowe ogółem wyniosą prawie 180 milionów. Dochody gminy liczone na jednego mieszkańca w roku 2017 wyniosły 4008 złotych. Zadłużenie gminy na początku kadencji wynosiło ponad 72 miliony złotych. Pod koniec tego roku zmniejszy się do 57,5 miliona. Stabilny i dobrze skonstruowany budżet pozwala nam zarówno na duże inwestycje, jak i na spłacanie zaciągniętych zobowiązań.

Najbardziej widoczną działalnością samorządu, służącą mieszkańcom, jest wydawanie pieniędzy służące podnoszeniu jakości ich życia. Największym zrealizowanym w ubiegłym roku przedsięwzięciem inwestycyjnym była termomodernizacja Szkoły Podstawowej numer 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej w Biadkach oraz Przedszkola numer 5 w Krotoszynie. Te trzy obiekty zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wyniosło ono około 2,5 miliona złotych.

Przygotowujemy się intensywnie do jednej z największych inwestycji gminnych. Rozpoczęty przebudową rynku proces unowocześniania i upiększania naszego miasta będzie kontynuowany. Zrewitalizujemy aleję Powstańców Wielkopolskich, przebudujemy pomieszczenia kina i utworzymy ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy na Błoniu. Do dyspozycji mieszkańców oddamy niestandardowy plac zabaw dla dzieci, skate-park, plażę a zimą zjazd saneczkowy, zmodernizujemy stadion. W październiku 2017 roku podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której z programu Jessica 2 otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 20 milionów złotych. Jej spłata została rozłożona na dwadzieścia lat ze stałym oprocentowaniem tylko 0,5% w skali roku. Odpowiednią umowę dotyczącą pożyczki podpisał także powiat, który dzięki temu będzie mógł rozpocząć rozbudowę szpitala.

Muszę jeszcze wspomnieć o projekcie przygotowanym i zrealizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym. Mogliśmy dzięki niemu za kwotę 6 milionów 391 tysięcy zakupić siedem nowych niskoemisyjnych autobusów. Projekt obejmował także budowę ciągu pieszo-rowerowego do Kobierna, przebudowę placu manewrowego w siedzibie MZK oraz wdrożenie systemów zarządzania ruchem. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło aż 85%. Wykonaliśmy także dziesiątki mniejszych i małych inwestycji, obejmujących place zabaw, siłownie, ścieżki ekologiczne, ścieżki rowerowe, skwery. Ich pomysłodawcami i wnioskodawcami były rady osiedli i rady sołeckie, które najlepiej znają potrzeby mieszkańców. To Państwo często inspirują i nakłaniają Radę Miejską i Burmistrza do podejmowania decyzji, służących wszystkim.

Procesy modernizacyjne i renowacyjne w Krotoszynie obejmują nie tylko drogi i budynki, ale także sieć porozumiewania się i wymiany informacji ważnych dla funkcjonowania samorządowej wspólnoty. Przygotowujemy ją na funkcjonowanie w ramach nowoczesnych rozwiązań teleinformacyjnych, mieszczących się w zakresie idei związanych ze smart city – inteligentnym miastem, miastem, które charakteryzuje wielostronny przepływ informacji. Dzięki odpowiednim porozumieniom rozpoczęliśmy wdrażanie elektronicznych usług administracyjnych, obejmujące wszystkie urzędy gmin w powiecie i siedzibę powiatu krotoszyńskiego. Powstaną elektroniczne systemy obsługi obywateli naszego powiatu, systemy wspomagające funkcjonowanie administracji publicznej, integrację rejestrów publicznych, poprawiające jakość zarządzania, upowszechniające komunikację elektroniczną w instytucjach publicznych.

Za chwilę przedstawimy Państwu wyniki konkursu „Piękna Gmina”. Wszystkim jej uczestnikom już teraz serdecznie gratuluję, bo wszyscy są jego zwycięzcami. Każdy z uczestników dostrzegł w swoim otoczeniu coś niezwykłego, coś charakterystycznego tylko dla jego osiedla, wsi i opisał to tak interesująco, że zwrócił uwagę innych. A korzyścią wspólną dla całej samorządowej wspólnoty jest jej świeże spojrzenie na rodzinne strony i dostrzeżenie ich niepowtarzalnej wartości.

Szanowni Państwo,

wszystkim sołtysom i przewodniczącym rad osiedli, członkom rad sołeckich i osiedlowych gratuluję wielkiej pracy dla pomnażania dobra wspólnego. Dziękuję za wszystkie decyzje, które służą mieszkańcom naszej gminy, za pracą służącą rozwojowi naszej społeczności. Niech rok 2018 przyniesie Państwu spełnienie wszystkich dobrych pragnień. Tego samego życzę Państwa rodzinom, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego!

ikona daty19-01-2018, 09:23 ikona autoraib ikona wyświetleń2063
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość