Aktualności
grafika
Podpisanie umowy ws. modernizacji SUW Chwaliszew

26 stycznia br. w siedzibie PGKiM przy ul. Rawickiej, została podpisana umowa z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k oraz firmą P.T.H.U HYDRO-MARKO Maria Pluta z Jarocina, na przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Chwaliszewie. W wydarzeniu tym brali udział Prezes Marcin Jamry, członek Zarządu Sławomir Panfil, Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Łukasz Kalinowski oraz kierownik Działu Technicznego Józef Pawlik. Wykonawcę reprezentowała Pani Prezes Maria Pluta, natomiast Urząd Miejski Pani Joanna Król–Trąbka - zastępca Burmistrza. Celem planowanej do realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy Krotoszyn poprzez przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. Modernizacja jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udzielonemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020 z podrozdziału „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Kwota dofinansowania jaką udało się pozyskać to 1 869 760 zł. W ramach tego samego zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej w Lutogniewie przy ul. Łąkowej. Celem jest dostarczenie do posesji wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych ścieków. Całkowity koszt tej inwestycji szacowany jest na ponad 3 500 000 złotych.

 

Kolejnym dużym sukcesem Spółki jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w kwocie 2 797 488,88 zł. Kwota ta została przyznana na budowę instalacji do przetwarzania osadu w Oczyszczalni Ścieków w Krotoszynie oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiewiórowskiego oraz w ulicy Klemczaka w Krotoszynie. Koszt tej inwestycji szacowany jest na kwotę ponad pięciu i pół miliona złotych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej chcąc jak najlepiej wykonać to zadanie postanowiło ubiegać się o wsparcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Staramy się uzyskać pożyczkę w wysokości 1 500 000 zł na bardzo niskim oprocentowaniu. Po wykonaniu tej inwestycji również możemy liczyć na umorzenie od 10 do 30% kwoty zaciągniętego zobowiązania – zaznacza Marcin Jamry Prezes PGKiM.

 

 

 

ikona daty30-01-2018, 08:41 ikona autoraPB ikona wyświetleń1718
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość