Aktualności
grafika
Powiązane galerie:
LOK-owcy podsumowali 2017 rok

23 stycznia br. Zarząd Powiatowy LOK zorganizował spotkanie z władzami samorządowymi oraz byłymi działaczami i młodzieżą lokowską. Zasadniczymi celami spotkania było uhonorowanie medalami i odznaczeniami lokowskimi zasłużonych działaczy, zawodników i osób wspierających działalność Krotoszyńskiej Organizacji Lokowskiej. Drugim celem było podsumowanie działalności Zarządu i organizacji powiatowej LOK w minionym roku. Spotkanie otworzył prezes ZP LOK Leszek Ostojski, który powitał zaproszonych gości, działaczy, opiekunów i młodzież. Spotkanie zaszczycili: prezes ZW LOK w Poznaniu płk Ryszard Wiliński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Andrzej Wichłacz, wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke, Anna Pietrzak-Figlak z UMiG Zduny i Paweł Wasielewski z UMIG Kobylin. Najstarszych działaczy reprezentowali Zdzisław Jerzak, Zygmunt Marcisz, Krystyna Azgier i Zenon Grabus.

Po powitaniu przystąpiono do wręczania medali i odznaczeń. Nominowane osoby wywoływał wiceprezes Jerzy Lech, a aktu dekoracji dokonywali płk Ryszard Wiliński i Leszek Ostojski.

 

Odznaczeni:

- Porcelanowym Krzyżem „Za Zasługi dla Klubów Oficerów Rezerwy": Zdzisław Jerzak i Zygmunt Marcisz, Henryk Pyrzewski (odznaczony w Poznaniu)

- Honorową Odznaką „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA LOK”: Krystyna Azgier i Zenon Grabus

- Medalami „ZA ZASŁUGI DLA LOK”:

- złotym:

- Andrzej Wichłacz, Starostwo Powiatowe Krotoszyn

- srebrnym:

- Roman Wosiek, inspektor w Wydziale Spraw Społecznych UM Krotoszyn

- brązowym:

- Bernadeta Dolińska, opiekunka SK LOK w ZS nr 2 z oddz. integracyjnymi

- Franciszek Marszałek - burmistrz Krotoszyna

- Sławomir Kramarz - opiekun SK LOK w SP 4 Krotoszyn

- Jacek Krzekotowski - opiekun SK LOK w ZSP nr 2 Krotoszyn i SP Nowa Wieś

- Wiesław Wciórka - opiekun SK LOK w SP nr 1 Krotoszyn

- Odznaki "Zasłużony Działacz LOK":

- złotą: Agnieszka Kmiecik opiekunka SK LOK w ZSSpecjalnych w Krotoszynie, Dorota Paterek opiekunka pensjonariuszy w WTZ Krotoszyn, Jagoda Roszak LO, Monika Jadczak LO, Łukasz Kot SP Orpiszew

- srebrną: Jakub Jopek Gim 2

- brązową: Borys Staszewski SP4

- Odznaki Sprawności Obronnej:

- złotą: Martyna Wasielak i Michał Tor SP 4

- srebrną: Aleksandra Politowicz SP1 i Alan Jochaniak SP 4

- brązową: Wiktor Sobański SP3 i Kacper Snela SP 4

 

Następnie prezes i skarbnik ZP LOK w Krotoszynie przedstawili osiągnięcia krotoszyńskiej Organizacji Lokowskiej:

- w roku 2017 przeprowadzono 40 treningów pneumatycznych i 3 kulowe z udziałem 1380 osób, w tym 394 to młodzież i dorośli niepełnosprawni z ZSS, SOSW Borzęciczki, SOSW Konarzew, ŚDS i WTZ, w trakcie których zużyto ok 37 tys szt śrutu i ok 1400 szt amunicji kulowej

- w 20 zawodach strzeleckich i 3 konkursach tematycznych organizowanych przez ZP LOK uczestniczyło 996 osób

- uczestniczyliśmy w Wojewódzkich zawodach strzeleckich LOK w Pleszewie oraz Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim LOK w Słupcy (wyróżnienia uzyskali Zuzanna Kusza i Damian Niewrzędowski - oboje z ZSP nr 1 Krotoszyn).

- łącznie w 36 zawodach strzeleckich pneumatycznych zużyto ok 16 tys śrutu, a z broni kulowej w 8 zawodach 5250 szt amunicji kulowej.

- Zarząd Powiatowy LOK w Krotoszynie zorganizował w okresie ferii szkolnych akcje ZIMA i LATO z LOK. Działacze LOK zorganizowali dla tych dzieci łącznie 46 różnego rodzaju zajęć (treningów, wycieczek, konkursów, turniejów i zawodów) w których łącznie uczestniczyło 372 dzieciaków.

 

Stan ilościowy Kół i członków na koniec 2017 r. obejmował 14 kół w tym 4 w ośrodkach specjalnych, 2 środowiskowe Koła LOK w Kobylinie i Krotoszynie oraz 7 Szkolnych Kół LOK, które skupiały łącznie 194 członków. Ze smutkiem Zarząd Powiatowy LOK w Krotoszynie ze względu na brak opiekuna musiał rozwiązać w minionym roku SZ LOK w I LO Krotoszyn, ZSP 1, ZSP 3, Gim z oddz dla pracujących OHP i Gim 2. Smutek tym większy, że młodzież z tych szkół oraz SP 8 przychodzi za zgodą rodziców na strzelnicę, ćwiczy, bierze udział w zawodach i osiąga dobre wyniki. Zwracamy się z apelem do Dyrektorów Szkół i władz oświatowych o zainteresowanie się tym problemem.

 

Bardzo dobrze wypadliśmy w konfrontacji z innymi Zarządami w kwestii zbierania składek. Na planowane 6552 zł zebraliśmy 6331 zł co stanowi 96,63%, a na ten wynik wpływ miało rozwiązanie wyżej wymienionych kół. W pełni wykorzystaliśmy dotację Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Starostwa Powiatowego w ramach trzech złożonych ofert. Podobną ofertę wykorzystało Środowiskowe Koło LOK z UMiG Kobylin.

W działalności finansowej nie w pełni zrealizowaliśmy planowane przychody, szczególnie w przychodach z treningów. Łącznie wpłaty do kasy LOK wpłynęło nieco ponad 3200 zł, a wydatki na prawidłowe funkcjonowanie strzelnicy pneumatycznej i sporadycznie kulowej wyniosły ponad 2300 zł.

Z uzyskanej nadwyżki już w tym roku odnowiliśmy biuro ZP LOK oraz przemeblowaliśmy nieco strzelnicę.

Na początku 2017 r. firma naszego członka Grzegorza Kratowskiego odmalowała strzelnicę, wyremontowała transportery i kulochwyty oraz wymieniała okna na jednej z osi strzelnicy. Koszt szacunkowy to ok 2500 zł. Dziękujemy.

 

Ta duża ilość treningów i zawodów oraz bardzo liczny udział dzieci i młodzieży wymaga od działaczy LOK i opiekunów bardzo dużego i wymiernego poświęcenia własnego czasu wolnego za co bardzo serdecznie w imieniu dzieci i młodzieży wszystkim dziękujemy. Ogółem w ramach umów wolontariackich swoją pracę świadczyło 56 osób (w tym 12 ZP LOK, 13 opiekunowie SK LOK, 11 inni opiekunowie oraz 18 osób szkolnictwo specjalne).

Łącznie osoby te przepracowały 1993 godzin, a „rekordzistami” byli Antoni Azgier 703 godz, Jerzy Lech 304 godz oraz Robert Wasielak i Leszek Ostojski po 130 godz.

 

Na zakończenie części oficjalnej prezes ZP LOK Leszek Ostojski wzniósł toast za pomyślność Krotoszyńskiej Organizacji Lokowskiej, jej działaczy i wszystkich jej członków. Słowa podziękowania za społeczny trud działaczy i członków LOK oraz osiągnięte wyniki złożyli prezes WZW Ryszard Wiliński, Andrzej Wichłacz i Ryszard Czuszke.

Spotkanie toczyło się dalej w przyjacielskiej atmosferze przy smakowitych ciastach i kawie lub herbacie. Było co wspominać m.in. 20-lecie budowy i działalności strzelnicy, upadek Zakładowych Kół LOK i walkę o przetrwanie Ligi w oparciu o działalność Szkolnych Kół LOK i nauczycieli. Wspominano też bardzo duży udział w dziele budowy strzelnicy byłego burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia. Po blisko 3 godzinach przyszło z żalem żegnać się szczególnie z naszymi lokowskimi weteranami.

 

Tekst i udostępnienie zdjęć:

Antoni Azgier

ikona daty31-01-2018, 13:42 ikona autoraPB ikona wyświetleń1691
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość
2018-12-14-czesuaf-380.jpg