Aktualności
grafika
Pixabey. Zdjęcie przykładowe
Odpowiedź Eko Siódemki na pytanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych

Witam, panie burmistrzu, chciałbym się odnieść do działań firmy "Eko" z Kalisza, dbającej o wywóz śmieci, min. z osiedla Fabryczna. Na jakiej podstawie mają zamiar udowodnić, że 3/4 mieszkańców nie segreguje śmieci? Jest to teza krzywdząca tych, którzy segregują, i to oni mają ponieść koszty wymyślonej na nowo stawki za wywóz śmieci jak za niesegregowane. Więc, panie burmistrzu, do kogo się zgłosić, aby obejrzeć dokumentację udowadniającą (nagrania mojej osoby lub zdjęć, relacji świadków itp.), że słusznie pownienem ponieść karę za niesegergację śmieci?

Adam

 

Szanowny Panie,

rozumiem Pana rozżalenie, ale nie jestem w stanie pomóc. Wszyscy powinniśmy segregować śmieci, bo wszyscy mamy w tym interes – zaprzestanie zaśmiecania środowiska. Różnica w wysokości opłat za odbiór odpadów zbieranych selektywnie i bez selekcji ma zachęcać do segregacji śmieci, ale nikt nie będzie tropić i szpiegować mieszkańców, bo nie ma takiej możliwości. Poniżej jest odpowiedź przygotowana przez Z wiązek Międzygminny „Eko Siódemka”.

Pozdrawiam

Franciszek Marszałek

 

Szanowny Panie,

zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa* „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie […]”. Obowiązkiem podmiotu odbierającego odpady jest m.in. weryfikacja prawidłowości zbierania odpadów komunalnych w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie związku. W przypadku, gdy operator stwierdzi, że w pojemniku/kontenerze do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych znajdują się frakcje odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce, jest to podstawą do uiszczania przez właściciela nieruchomości opłaty za zbieranie odpadów w sposób niesegregowany. W toku prowadzonych kontroli oraz po zweryfikowaniu dostępnych materiałów, stwierdzono, że prowadzona zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości tzw. wielolokalowych w sposób znaczący odbiega od zbierania odpadów w sposób selektywny, określony w regulaminie. Po ponad czterech latach od wprowadzenia „nowego” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszyscy mieszkańcy powinni znać zasady segregacji odpadów, natomiast prowadzone weryfikacje pokazują, że nie następuje żaden postęp. Obecnie zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, jeżeli jeden lub kilku z lokatorów wyłamie się i nie będzie segregować odpadów, to finansowo odpowiedzą za to wszyscy właściciele lokali w bloku. Kwestia zabezpieczenia pojemników przed np. podrzucaniem odpadów pozostaje w gestii właściciela nieruchomości.

Związek Międzygminny Eko Siódemka

 

* art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; tekst jedn. dz.u. z z 2017 r., poz. 1289 ze zm.

ikona daty28-02-2018, 09:07 ikona autoraib ikona wyświetleń1765
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość