Aktualności
grafika
Normy w ochronie środowiska… czyli doświadczenie kształci

16 marca 2018 roku odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole”, która została zorganizowana w Warszawie przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Konferencję zorganizowano pod patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ośrodka Rozwoju Edukacji i patronów medialnych. W pierwszej części konferencji zaproszeni eksperci przedstawili zagadnienia związane z ochroną środowiska w kontekście normalizacyjnym, między innymi dotyczące działań na rzecz, jakości powietrza, ochrony wód oraz zasobów przyrody. Zaproszeni eksperci omówili również systemy i narzędzia wspomagające ochronę środowiska na przykładzie norm serii ISO 14000. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której eksperci: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz Przewodniczący Komitetu Technicznego, prof. dr hab. Jeremi Naumczyk oraz dr inż. Dorota Krupnik, odpowiadali na pytania uczestników.

W ostatniej części konferencji odbyło się podsumowanie wyników VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja” pod tytułem: „Normy w ochronie środowiska” i wręczenie nagród. Uczestnicy mogli inspirować się ponad 1000 normami, które dotyczą m.in.: zrównoważonych metod upraw, dostosowania się do zmian klimatycznych, ograniczenia wpływu na środowisko czy wykorzystania innowacyjnych technologii.

Do upowszechniania wiedzy o roli i stosowaniu norm w naszym powiecie przyczynił się również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Efektem podjętych działań był między innymi udział zespołu z krotoszyńskiej Trójki w tym konkursie. Uczennice Gabriela Siwek, Zuzanna Całujek i Weronika Piskorska przygotowały swoje prace konkursowe w kategorii komiks. Nauczyciel przedmiotów zawodowych Pani Aneta Kotala, opracowała scenariusz lekcji w kategorii praca nauczyciela i ostatecznie zajęła III miejsce. Sukces w tym ogólnopolskim konkursie to motywacja do dalszej pracy i startu również w przyszłym roku.

 

Znaczącym wyróżnieniem okazało się nadanie tytułu honorowego Promotora Edukacji Normalizacyjnej Przemysławowi Wójcikowi, Naczelnikowi Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie. Jest to honorowy tytuł przyznawany przez PKN osobom i instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, a także czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania.

 

Link: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/start

 

Tekst: Aneta Kotala

Zdjęcia: PKN