Aktualności
grafika
Projekt "Odnawialne źródła energii..." pozytywnie oceniony!

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, iż w dniu wczorajszym, 28.03.2018 r. ukazała się lista pozytywnie ocenionych projektów o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Na pozycji 16 listy znalazł się projekt Miasta i Gminy Krotoszyn pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”. Jest to kolejny etap oceny wniosku, który przeszliśmy pozytywnie. Jednak ostatecznie czekamy na listę projektów, które otrzymają dofinansowanie. Pula środków przeznaczonych na dofinanoswanie wynosi 90 mln.

Wobec powyższego czekamy na ukazanie się listy projektów rekomendowanych do dofinansowania. Następnie planujemy zorganizować spotkanie z mieszkańcami, którzy zostali wpisani na listę odbiorców ostatecznych projektu. O terminie spotkania mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

Uzyskanie dofinansowania pozwoli na realizację projektu parasolowego, polegającego na montażu instalacji źródeł energii odnawialnej, a mianowicie:

- instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy ok. 1,31 MW w 349 indywidualnych gospodarstwach domowych,

- instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej o łącznej mocy ok. 0,66 MW w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Łącznie planowane jest wybudowanie 498 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 392 lokalizacjach na terenie miasta i gminy Krotoszyn.

Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ok. 8 mln zł, z czego wartość dofinansowania stanowić będzie kwotę ok. 6,2 mln zł. Dofinansowanie unijne to 85% kosztów kwalifikowalnych, po stronie mieszkańców pozostaje wkład własny w wysokości 15% kosztów netto + podatek VAT (8% lub 23% od całości danej inwestycji, w zależności od miejsca montażu).

Zaznaczyć należy, iż wszystkich wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w ramach przedmiotowego naboru było 187, a gmina Krotoszyn zajęła ostatecznie 16 miejsce.

 

Link do listy projektów ocenionych pozytywnie:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/816/original/Lista_po_ocenie_merytorycznej.pdf?1522221097

 
* UWAGA! Szczegółowe informacje na temat projektu (prezentacja, wzory umów) znajdują się na stronie: www.oze.krotoszyn.pl  

 

Burmistrz Krotoszyna

Franciszek Marszałek

 

 

ikona daty30-03-2018, 11:01 ikona autoraPB ikona wyświetleń3322
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość