Aktualności
grafika
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych

4 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w którym Miasto i Gmina Krotoszyn jest drugim strategicznym udziałowcem po Banku Gospodarstwa Krajowego. Naszą gminę reprezentował Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek. Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe SFPK Sp. z o.o. za 2017 rok, które zatwierdzono pozytywnie.

Celem funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju lokalnego, jak również zmniejszanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń dla oferowanych przez instytucje finansujące kredytów i pożyczek. Poręczenie może być udzielane wyłącznie krajowym podmiotom gospodarczym małym i średnim, tzn. osobom prawnym lub spółkom tych osób, osobom fizycznym prowadzącym lub rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą, a także rolnikom na pozarolniczą działalność gospodarczą.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu wprowadził także do swoich narzędzi kartę wadialną. Fundusz uruchamia Przedsiębiorcy odnawialny limit poręczeń wadialnych, w ramach którego Przedsiębiorca, jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszenia wadium.

Korzyścią posiadania karty wadialnej jest brak konieczności "zamrażania" środków pieniężnych, zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie, szybka procedura przyznawania karty, wzrost wiarygodności przedsiębiorcy.

Do tej pory na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn z poręczeń skorzystało 228 przedsiębiorców na kwotę 20.734.092 zl, w tym 5 linii wadialnych o łącznej wartości 1.170.000 zł, w ramach których Fundusz wnosi wadium do przetargów.