Aktualności
grafika
Odpowiedź burmistrza Franciszka Marszałka na pytanie Mieszkańca

Poniżej pytanie mieszkańca z rubryki Zapytaj burmistrza. Odpowiedź ze względu na długość - w rubryce Zapytaj Burmistrza nie można umieścić tak długiej - zamieszczamy na stronie głównej.


Szanowny Panie Burmistrzu! Kiedy wreszcie Krotoszyn stanie się normalnym miastem? Czy to nie wstyd, że nawet mniejsze miasta zaczynają się rozwijać o wiele lepiej i to nawet te sąsiednie, a u nas nic się nie dzieje? Na razie są wprawdzie szumne zapowiedzi rewitalizacji alei Powstańców Wlkp, budynku kina, deptaku, stadionu i całej infrastruktury wokól niego, a także Błonia, ale to chyba będzie wielki cud, jak zostanie to zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch  lat. Nie wspomnę o budowie trzech rond w ciągu drogi krajowej 36 (o drodze krajowej 15 lepiej nie wspominać), ale to nie leży w Pana gestii. Osobną sprawę stanowi stan naszych ulic i chodników, nie mowiąc już o obwodnicy, która może będzie wybudowana za 10 lat. Tyle moich uwag odnośnie rewitalizacji naszego miasta. Pozostawiam to uwadze szanownego Pana Burmistrza i przy okazji pozdrawiam.

Andrewgreat

 

Szanowny Panie,

bardzo cieszę się, kiedy internauci interesują się naszą małą ojczyzną, ale na szczęście nie ma Pan racji co do tempa jej rozwoju. Dzieje się u nas naprawdę bardzo dużo, proszę tylko się rozejrzeć: unowocześniamy, remontujemy i upiększamy nasze miasto i gminę. A i mieszkańcy mają bardzo duży udział w tworzeniu klimatu i wizerunku gminy przyjaznej dla nas, jak i dla gości. Być może nie śledzi Pan na bieżąco miejskiej strony internetowej i lokalnej prasy, a nie wszystko można osobiście zauważyć, zatem z przyjemnością przytoczę najważniejsze fakty dotyczące rozwoju gminy. Przystosowanie al. Powstańców Wlkp., budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów lokalnego programu rewitalizacji planowane jest na lata 2018-2020. Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy rewitalizacji al. Powstańców Wlkp. z terminem realizacji w latach 2018- 2019. Odnowienie i zmiana przeznaczenia części budynku kina planowane są na rok 2019.

 

Nowy ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy na Błoniu, z terminem realizacji na lata 2019 – 2020, będzie ukoronowaniem rewitalizacji miasta, prowadzonej także przez poprzedniego burmistrza. Określam to ukoronowaniem, bo Krotoszyn przeszedł już rewitalizację Rynku, Małego Rynku i przylegających uliczek, która w przeciągu kilku lat odmieniła całkowicie centrum miasta. A do ośrodka nad wodą droga będzie wiodła przez nowoczesną i urokliwą aleję Powstańców Wlkp. Główne atrakcje terenów nad Jeziorem Odrzykowskim: niestandardowy plac zabaw dla dzieci, skatepark, stok saneczkowy, pole namiotowe, tor do ekstremalnej jazdy rowerowej, siłownia plenerowa, zmodernizowany stadion (płyta główna i trybuny bez zadaszenia, boisko treningowe) będą zachęcać do plenerowych zabaw rodzinnych i grupowych. W październiku zeszłego roku podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, dzięki której gmina otrzymała 20 mln złotych pożyczki z programu Jessica 2. Jej spłata została rozłożona na dwadzieścia lat, a stałe oprocentowanie wynosi tylko 0,5% w skali roku. Podobną umowę dotyczącą pożyczki podpisał także powiat, który dzięki temu mógł rozpocząć rozbudowę szpitala.

 

Jeśli chodzi o przebudowę ciągów dróg krajowych 15 i 36, wraz ze skrzyżowaniami w obszarze miasta, zajmuje się tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która aktualnie opracowuje dokumentację na te działania.

 

Co do obwodnicy, to samorządy lokalne nie prowadzą takich inwestycji, są one poza ich kompetencjami i możliwościami finansowymi. Kilka lat temu władze zainteresowanych gmin z naszego terenu oraz władze powiatu podpisały porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w którym zadeklarowały częściowe poniesienie kosztów przygotowania studium korytarzowego oraz innych materiałów koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy w ciągu drogi numer 15. Prace te zostały zakończone, trwa ocena i procedura przyjmowania dokumentów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Podobne porozumienie, ale między gminą, powiatem krotoszyńskim oraz Dyrekcją podpisano, aby rozpocząć przygotowania do studium korytarzowego dla obwodnicy w ciągu drogi krajowej numer 36. Ta dokumentacja jest jeszcze w trakcie opracowywania.

 

Nasza gmina nieustannie poprawia swoje wizerunek i funkcjonowanie, wystarczy wspomnieć choćby tylko o zmianach, które zaszły w ostatnim czasie, czyli w tym oraz minionym roku. Jest ich naprawdę sporo. Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym była termomodernizacja: Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej w Biadkach oraz Przedszkola nr 5 w Krotoszynie. Te trzy obiekty modernizowaliśmy, korzystając z dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wyniosło ono około 2 mln złotych. W 2017 r. odnowione zostało także boisko przy Szkole Podstawowej nr 5.

 

Rozbudowaliśmy Wiejski Dom Kultury w Chwaliszewie. Dobiegła końca termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, wraz z modernizacją kotłowni. Na tę inwestycję otrzymaliśmy blisko 850 tys. złotych pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Remonty i budowa dróg

 

Gmina wsparła finansowo dwie inwestycje powiatowe: budowę ulicy Ogrodowej i przebudowę Stawnej od ronda do św. Antoniego, wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Samorząd naszej gminy dofinansował także inne inwestycje powiatowe: zakończony już remont nawierzchni ulic Koźmińskiej i Kościuszki oraz trwający remont Słodowej i Chwaliszewskiej. Wsparliśmy także finansowo powiat przy poszerzaniu ścieżki rowerowej Krotoszyn- Chachalnia.

 

Wybudowaliśmy ulice Agrestową i Porzeczkową. Uzyskane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pomogły nam przebudować drogę w Ustkowie i ulicę Wiśniową w Orpiszewie. Zmodernizowaliśmy drogi w Dusznej Górce, w Wielowsi, Roszkach, Ugrzelach, Gorzupi, Biadkach i Świnkowie. Ponad milion złotych dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomogło nam wybudować blisko dwukilometrową drogę łączącą Kobierno i Nowy Folwark. Zakończyły się także prace modernizujące dwukilometrowy odcinek drogi łączącej Kobierno i Brzozę. W ostatnich dniach oddana została także do użytku ulica Gronowa w Krotoszynie.

Trwa przebudowa Wiejskiego Dom Kultury w Różopolu, przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem LGD, w wysokości około 350 tys. złotych. Aktualnie również są modernizowane ulica Sowińskiego i droga w Osuszy.

Wybrano już wykonawcę i przekazano place budowy w celu modernizacji dróg gminnych destruktem pofrezowym, łącznie na długości ok. 4 km. Dotyczy to dróg w Wielowsi, Ugrzelach, Różopolu, Roszkach, Orpiszewie, Lutogniewie Kobiernie i Biadkach.

Prowadzimy prace przygotowawcze związane z budową ciągu ulic Jasna-Łąkowa-Bolewskiego-Wiewiórowskiego. Rozpoczęte zostały już roboty na Jasnej, która stanowią pierwszy etap inwestycji. Uzyskaliśmy tu 50-procentową dotację środków kwalifikowanych z programu przebudowy dróg gminnych i lokalnych w wysokości 1 mln 300 tys. złotych. Rozpoczęła się także rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie. Wykonawca przystąpił do modernizacji boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 8. Przekazaliśmy plac budowy firmie wykonującej boisko wielofunkcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Orpiszewie.

 

Planujemy nowe ulice

 

Z myślą o przyszłych inwestycjach drogowych zleciliśmy przygotowanie dokumentacji dla szeregu ulic na terenie gminy. Część tych dokumentacji jest już gotowa, pozostałe są opracowywane. Łącznie dotyczy to ulic: Słonecznej, Bukówko-Żwirowej, Tyczyńskiego oraz Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza, Mieszka I i Rataja na Parcelkach. Na wsiach są to ulice: Miodowa w Lutogniewie. Rodzinna i Dębowa w Salni, Promienista w Gorzupi. Ogłosiliśmy już przetarg na wybór wykonawcy robót na ulicy Konarzewskiej.

 

Dla lokalnej gospodarki ważną inwestycją będzie budowa łącznika ulic Mahle i Przemysłowej. Dokumentacja jest już gotowa, trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W jej zakres wejdzie przebudowa ulicy Przemysłowej i budowa drogi do ulicy Mahle. Koszty dokumentacji podzieliliśmy między powiat, gminę i PGKiM.

 

Ekologia jest ważna

 

Dofinansowujemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę systemów grzewczych na proekologiczne. To drugie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy 180 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w br. za kwotę 900 tys. zł. W parku Dworcowym zbudowaliśmy ścieżki edukacyjno-dydaktyczne z elementami gier terenowych. W ramach budowy małej architektury w Krotoszynie i Chwaliszewie powstały nowe place zabaw i siłownia. Tego typu modne obiekty rekreacji plenerowej mamy już we wszystkich częściach miasta i prawie we wszystkich wsiach. Przebudowaliśmy parking przy ulicy Słodowej i zbudowaliśmy parking na Kołłątaja. Zmodernizowaliśmy budynki urzędu miejskiego i system ogrzewania ratusza.

W Biadkach powstało Szkolne Centrum Przyrodniczo-Ekologiczne, które służy urozmaicaniu lekcji przyrody.

W roku 2017 założone zostało oświetlenie na ulicy Magazynowej, od Kobylińskiej do Zamkowego Folwarku, oraz na ulicy Kopieczki i Ptasiej. Nowe lampy stanęły również na jednej z ulic w Gorzupi. W tym roku postawiliśmy 21 latarni na ulicach nowego osiedla w Krotoszynie przy ulicy Gorzupskiej. W ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED- Oświetlenie Energooszczędne”prowadzona jest obecnie w mieście modernizacja oświetlenia ulicznego. W maju i czerwcu br. na naszych ulicach rozbłyśnie łącznie 319 nowych lamp ledowych. Wymiana starych rtęciówek i sodówek wraz z dołożeniem nowych punktów oświetleniowych odbyła się już na ulicach: Zdunowskiej, Bukówko, Żwirowej, Transportowej, Bolewskiego, Gajowej, Młyńskiej, Asnyka, Klonowicza, Okólnej oraz na części ulic: Łąkowej, Staszica, Słowiańskiej i Karbowiaka. Podobny proces dotyczył lamp na Koźmińskiej, Jastrzębiej, części Kopieczki i Wiejskiej (282 lampy). W czerwcu wymienionych zostanie 37 słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ulicach: Batalionów Chłopskich, Tyczyńskiego, Armii Krajowej, Hubala, Mikołajczyka, Bohaterów Monte Cassino oraz części ulicy Karbowiaka. Wyliczona łączna redukcja zużycia energii elektrycznej dla sieci oświetleniowej objętej modernizacją wynosi ponad 60%. Roczna oszczędność zużycia energii elektrycznej wyniesie około 130 420 kWh, oszczędność wyrażona w złotych to około 50 000 złotych. Wartość całego zadania wynosi ponad siedemset tysięcy złotych.

Mieszkańcy Krotoszyna mogą urozmaicać sobie spacery po parku miejskim, obserwując nową jego atrakcję: pawie, papugi i bażanty, mieszkające od niedawna w wolierze.

 

Warto jeszcze wspomnieć o projekcie przygotowanym i zrealizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym. Mogliśmy dzięki niemu za 6 milionów 391 tysięcy zakupić siedem nowych niskoemisyjnych autobusów. Projekt obejmował także budowę ciągu pieszo-rowerowego do Kobierna, przebudowę placu manewrowego w siedzibie MZK oraz wdrożenie systemów zarządzania ruchem. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło aż 85%.

Dzięki odpowiednim porozumieniom rozpoczęliśmy wdrażanie elektronicznych usług administracyjnych, obejmujące wszystkie urzędy gmin w powiecie i siedzibę powiatu krotoszyńskiego. Powstaną elektroniczne systemy obsługi obywateli naszego powiatu, systemy wspomagające funkcjonowanie administracji publicznej, integrację rejestrów publicznych, poprawiające jakość zarządzania, upowszechniające komunikację elektroniczną w instytucjach publicznych.

 

Rośnie nam budżet, rozwijają się firmy

 

Wszystkie te działania są możliwe dzięki temu, że z roku na rok rośnie wysokość budżetu gminnego. Między innymi dzięki krotoszyńskim firmom, które rozwijają się systematycznie - kondycja budżetu gminnego odzwierciedla kondycję gospodarki. Do pieniędzy pozyskiwanych z opłat i podatków dokładamy znaczne kwoty uzyskiwane dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i krajowych.

Na dobry stan lokalnej przedsiębiorczości wskazują także dane z Powiatowego Urzędu Pracy- stopa bezrobocia w powiecie wynosi poniżej 4 procent, a krotoszyńscy pracodawcy szukają osób do pracy. Samorząd wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich firm, wykupiliśmy udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu jesteśmy trzecim co do wielkości udziałowcem tego funduszu. Z jego poręczeń skorzystało do tej pory aż 230 przedsiębiorców, a suma poręczeń kredytowych osiągnęła ponad 21 milionów złotych. Z poręczeń wadium, nowej formy wspierania rozwoju firm, skorzystało 16 przedsiębiorców na kwotę blisko 173 tys. złotych. O rozwoju krotoszyńskiej gospodarki świadczy także nieprzerwany wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu. W roku 2017 powierzchnia ta wzrosła o prawie 34 tys. metrów kwadratowych i wynosi ponad 557 tysięcy metrów. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Mamy zarejestrowanych w Krotoszynie ponad 2600 firm prowadzonych przez osoby fizyczne i spółki cywilne.

 

Wydatki majątkowe gminy w latach 2014 – 2018 łącznie przekroczą 119 milionów złotych, co oznacza, że średnio co roku na inwestycje przypadają blisko 24 miliony złotych. Tyle statystyka, natomiast realnie w bieżącym roku wydamy ponad 46 milionów złotych na około 80 inwestycji. Wydatki te mogą wzrosnąć jeszcze o kilka milionów za sprawą kwot uwolnionych po ostatecznym rozliczeniu roku 2017 i lat wcześniejszych. Wartość inwestycji w br. zbliży się do 46 - 50 milionów złotych. W roku 2018 wydatki budżetowe ogółem wyniosą ponad 180 milionów złotych, a uwzględniając coroczny wzrost wydatków na zadania zlecone, mogą przekroczyć 185 milionów złotych. Dochody natomiast zostały zaplanowane w wysokości blisko 164 miliony, a biorąc pod uwagę ww. rozliczenia - mogą sięgnąć nawet 166 – 168 milionów złotych.

 

Dochody naszej gminy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli udziały gminy we wpływach z PIT, CIT oraz podatek od nieruchomości, rosną znacznie szybciej niż średnia krajowa. To jednoznaczny dowód rozwoju firm prowadzonych przez krotoszynian i dobre perspektywy dla gminy. Wpływy z PIT-u w 2017 roku wyniosą prawie 31 milionów złotych, dla porównania - w roku 2011 było to nieco ponad 18 milionów. Wpływy z CIT-u natomiast w roku ubiegłym wyniosły ponad 4,5 miliona, a sześć lat wcześniej - około miliona złotych. Wpływy z podatku od nieruchomości to 25 milionów złotych, w roku 2011 gmina uzyskała z tego podatku mniej niż 15 milionów.

 

Dochody gminy liczone na jednego mieszkańca w roku 2017 wyniosły 4008 złotych. Trzy lata wcześniej wynosiły 3 147 złotych. Zadłużenie gminy na początku kadencji wynosiło ponad 72 miliony złotych. Pod koniec tego roku zmniejszy się do 57,5 miliona. Stabilny i dobrze skonstruowany budżet pozwala zarówno na duże inwestycje, jak i na spłacanie zaciągniętych zobowiązań.

 

Poszerzając nieco perspektywę czasową - pozytywne zmiany dotyczą nie tylko bieżącego i ostatniego roku. Jak wynika z analizy budżetu za lata 1990- 2018, gmina wydała w tym czasie ponad 512 mln złotych na inwestycje*. To spora kwota, która zdecydowanie zmieniała gminę i nasz komfort życia. Może warto byłoby obejrzeć miasto i wsie na widokówkach z początku lat dziewięćdziesiątych? Wiele miejsc i obiektów zmieniło się całkowicie.

 

Bawimy się wspólnie

Efektywność dobrze pracującego samorządu jest wzmacniana przez aktywność i współpracę lokalnych organizacji oraz jednostek pomocniczych, które systematycznie zapraszają mieszkańców na różnorodne wydarzenia społeczno-kulturalne integrujące lokalną społeczność i pozwalające na kultywowanie tradycji tudzież dobrą zabawę. Są to festyny wiejskie, osiedlowe, szkolne, imprezy stowarzyszeń i rozmaite święta obchodzone wspólnie przez całą społeczność. Jeśli dodamy do tego imprezy przygotowywane przez nasze instytucje kultury, KrotoFEST oraz rozmaite zawody sportowe licznych klubów, to okazuje się, że jak rok długi bez przerwy dzieje się w naszej gminie coś ciekawego i zazwyczaj - po kilka wydarzeń w tygodniu. Teraz nie musimy zastanawiać się, gdzie by tu iść, tylko rozważamy: co wybrać? Spotkaniom i wydarzeniom dobrze służy lokalna infrastruktura: hala widowiskowo-sportowa, stadion, boiska sportowe, siłownie, place zabaw, grzybki, kryta pływalnia, basen na Ogrodowskiego, piękne centrum miasta, park miejski, park Dworcowy i wiele innych miejsc - tereny i obiekty, które pozwalają na dobre rozwiązania organizacyjne dla tych wydarzeń.

 

Jak zatem wynika z powyższego, skrótowego omówienia, nie musimy martwić się o rozwój naszej gminy. Myślę, że Pana narzekanie wynika trochę z zasady: cudze chwalicie, swego nie znacie. Poza tym taka jest natura ludzka, że do pozytywnych zmian przyzwyczajamy się szybko, natomiast to, co nie jest jeszcze poprawione, zmodernizowane, uwiera i przypomina o sobie. Samorząd gminy też dostrzega, ile jest jeszcze do zrobienia, też planuje, bo nikt z nas nie sądzi, że wszystko już zostało zbudowane i wyremontowane.

 

Zachęcam, aby Pan obserwował to, co się dzieje w mieście i na wsiach lub też przyłączył się do zmian, wspierając np. działanie jednej z licznych organizacji lokalnych. Niech wspólna praca przynosi nam zamierzony efekt. Współdziałajmy, zapraszam.

Pozdrawiam

 

Franciszek Marszałek

Przepraszam za zbyt długą wypowiedź, ale starałem się, aby była jak najkrótsza.

 

 

* Przeliczenia dokonano w cenach roku 2015.

ikona daty15-06-2018, 12:40 ikona autoraib ikona wyświetleń1770
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość