Aktualności
grafika
Wyrok sądu w sprawie ulicy 23 Stycznia (Skąpskiego)

 

W dniu 29 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nadania ulicy 23 Stycznia w Krotoszynie nazwy Konstantego Skąpskiego. Wojewoda Wielkopolski podał, że skorzystał z uprawnienia wynikającego z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Stosowne zarządzenie w dniu 30 stycznia 2018 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Zgodnie z prawem na powyższe zarządzenie Burmistrz Krotoszyna działając w imieniu Rady Miejskiej zaskarżył zarządzenie Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Po rozpatrzeniu skargi Rady Miejskiej w Krotoszynie na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia br., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. wydał wyrok w przedmiocie nadania ulicy 23 Stycznia w Krotoszynie nazwy Konstantego Skąpskiego, w którym uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze.

Od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroku Wojewodzie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ikona daty18-06-2018, 11:54 ikona autoraPB ikona wyświetleń1734
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość