Aktualności
grafika
Narada dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek organizacyjnych

 

W środę 29 sierpnia 2018 r. odbyła się narada dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna podczas spotkania skierował pod adresem dyrektorów życzenia stabilizacji i spokoju w nowym roku szkolnym. Wręczył również nominacje na okres 5 lat nowo powołanym dyrektorom szkół i przedszkoli, wśród których znaleźli się:

- Pani Arleta Jaśkowiak – Dyrektor Przedszkola nr 1 w Krotoszynie,

- Pani Katarzyna Maciejewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie,

- Pani Sabina Rybakowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Benicach,

- Pani Zofia Walkowiak – Dyrektor Przedszkola nr 5 w Krotoszynie.

 

Gratulacjami i nagrodami jubileuszowymi Burmistrz uhonorował także Panie: Mirosławę Bałę – Wicedyrektora Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Julitę Janicką-Burzyńską – Dyrektora Przedszkola nr 2 w Krotoszynie, Katarzynę Maciejewską – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie, Beatę Molendę – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orpiszewie, Lidię Nadstawską-Zybała – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świnkowie oraz Renatę Patalas – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie.

W związku z przejściem na emeryturę, nagrodami uznaniowymi za osiągnięcia w kierowaniu szkołami Burmistrz Krotoszyna uhonorował Panie: Teresę Gędziorowską – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie oraz Aleksandrę Leję – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie. Na spotkaniu przedstawiono również Panią Anetę Nadstawską, która z dniem 1 września 2018 r. objęła stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.

 

Pan Ryszard Czuszke, I Zastępca Burmistrza Krotoszyna, oraz pan Grzegorz Galicki, Skarbnik Gminy, w swoich wystąpieniach odnieśli się do realizowanych w ostatnim czasie przez Miasto i Gminę zadań oświatowych, kulturalnych i sportowych, wskazując na wkład finansowy naszego samorządu. Spotkanie miało charakter wysoce merytoryczny. Uwzględniało także wystąpienie Pana Arkadiusza Brodziaka, Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, prezentujące pierwsze efekty wdrożenia RODO w podległych jednostkach.

Małgorzata Mielcarek, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych tut. Urzędu, omówiła zasadnicze sprawy organizacyjne dot. rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019.

 

Tekst i zdjęcia: WOiSS