Aktualności
grafika
Trwają prace w świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie

Trwają prace w świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie. Świetlicę rozbudowano o nową część obiektu tj. zaplecze kuchenne, kotłownię oraz garaż OSP. Wykonano roboty związane z wymianą konstrukcji dachu, docieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano znaczną część robót instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej. Sukcesywnie realizowane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MAL-POL” Józef Kryś z Krotoszyna. Zadanie planuje się zakończyć w listopadzie 2018 r.

Na realizację zadania Miasto i Gmina Krotoszyn uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dniu 30.08.2018 r. Burmistrz Krotoszyna podpisał umowę dotacji na wsparcie przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Strona internetowa WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl.

 

 

 

 

 

ikona daty06-09-2018, 13:04 ikona autoraPB ikona wyświetleń828
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość