Aktualności
grafika
Powiązane galerie:
Diagnoza stanu oświaty wskazaniem drogi do sukcesu - spotkanie dialogowe

 

Burmistrz Krotoszyna, samorządowa kadra zarządzająca oświatą, dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele rodziców szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także dyrektor Krotoszyńskiego Muzeum Regionalnego, reprezentujący miejscowe instytucje kultury, uczestniczyli w spotkaniu dialogowym poświęconym diagnozie i wskazaniu na jej podstawie drogi do sukcesu w krotoszyńskich szkołach. Szczególne uczestnictwo w spotkaniu przypadło dr Mirosławowi Radole – wykładowcy UAM w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych 11 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika w Krotoszynie. Wiązało się z udziałem Miasta i Gminy Krotoszyn w projekcie pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. W imieniu Burmistrza Krotoszyna rozpoczął spotkanie i wprowadził w jego zasadniczy temat Ryszard Czuszke – zastępca Burmistrza ds. oświaty. Diagnozę stanu oświaty w Mieście i Gminie Krotoszyn przedstawiła Małgorzata Mielcarek – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, prezentując m.in. ofertę edukacyjną szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, infrastrukturę oświatową, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz niektóre wskaźniki oświatowe istotne dla budżetu samorządu gminnego. W kolejnym punkcie spotkania, w roli doradcy dla Miasta i Gminy Krotoszyn do spraw realizacji wspomnianego wyżej projektu, wystąpił dr Mirosław Radoła. Przybliżył uczestnikom spotkania wprowadzony przez Parlament Europejski katalog ośmiu kompetencji kluczowych, do których zalicza się: porozumiewanie w języku ojczystym; porozumiewanie w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; informatyczne; umiejętność uczenia się; umiejętności społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresję kulturalną.

W drugiej części spotkania uczestnicy, podzieleni na grupy, udzielili odpowiedzi na osiem pytań dotyczących oceny aktualnej działalności szkół i jakości pracy nauczycieli oraz oczekiwanych zmian w lokalnej oświacie. Pracy warsztatowej towarzyszyła atmosfera dużej otwartości wszystkich podmiotów środowiska szkolnego. Wspólne dyskusje w grupach świadczyły o ogromnym zaangażowaniu na rzecz doskonalenia jakości pracy szkół i nauczycieli. Wskazywały szczególną troskę rodziców o dobro ucznia i oczekiwany przez wszystkich status pracy nauczyciela. Efekty pracy poszczególnych grup zaprezentowane zostały na forum.

Zgodnie z założeniem spotkania wskazane przez uczestników problemy i propozycje działań stanowić będą przedmiot analizy organu prowadzącego, a w dalszej kolejności posłużą do sporządzenia założeń „Planu rozwoju oświaty Miasta i Gminy Krotoszyn oraz wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów”.

Burmistrz Krotoszyna, w imieniu organizatorów serdecznie dziękuje za udział w spotkaniu i dużą aktywność w pracy warsztatowej. Wysoka frekwencja potwierdziła, że jakość pracy szkół, miejsce ucznia w szkole i praca nauczycieli to niezwykle ważne tematy dla społeczeństwa lokalnego.

 

Tekst i zdjęcia: WOiSS

ikona daty13-09-2018, 12:48 ikona autoraPB ikona wyświetleń901
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość