Aktualności
grafika
Konsultacje społeczne dot. krotoszyńskiej "Promenady"

 

20 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowywanej dokumentacji technicznej przebudowy krotoszyńskiej „PROMENADY” i zagospodarowania przyległych do niej terenów zielonych. Przedstawiciele biura projektowego Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. z Poznania (wykonawca dokumentacji projektowej) przedstawili przygotowaną koncepcję przybyłym na spotkanie mieszkańcom oraz przedstawicielom Rady Miejskiej w Krotoszynie. Podczas prezentacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji i uwag do projektu. Padały między innymi takie postulaty jak: zwiększenie liczby stojaków rowerowych i innych obiektów małej architektury, możliwie jak największe ograniczenie wycinki istniejących drzew, rozbudowa systemu monitoringu, przejścia pieszo-rowerowe na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi i wiele innych. Wszystkie uwagi i propozycje zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości wykorzystane w opracowywanym projekcie, a wszystko po to aby w przyszłości zrewitalizowana „PROMENADA” stała się tętniącym życiem miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i wizytówką naszego miasta.

 

Zdjęcia: Jacek Kępa