Aktualności
grafika
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kolejnych 3 szkołach

 

W 2018 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, kolejne 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Krotoszyn otrzymały od Wojewody Wielkopolskiego wsparcie finansowe w łącznej kwocie 26 480,00 zł.

W zależności od liczby uczniów szkoły otrzymały, wraz z 20% dofinansowaniem gminy, następujące kwoty:

Lp.

Szkoła

Kwota dotacji udzielonej przez Wojewodę Wlkp.

Finansowy wkład własny gminy

Łącznie

1.

SP4-Krotoszyn

12 000,00

3 000,00

15 000,00

2.

SP5-Krotoszyn

12 000,00

3 000,00

15 000,00

3.

SP-Świnków

2 480,00

620,00

3 100,00

 

RAZEM

26 480,00

6 620,00

33 100,00

 

Ustalenie listy zakupowej, zgodnie z zaproponowanymi przez uczniów pozycjami książkowymi, poprzedzone było uzyskaniem opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

W ramach realizacji programu, do końca 2018 r., szkoły zobowiązane są do uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami, zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej a także dostosowania organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Zaproponowane działania i wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, w tym szereg nowości wydawniczych, pozwolą zapewne zwiększyć zainteresowanie książkami.

 

WOiSS

ikona daty23-10-2018, 14:53 ikona autoraPB ikona wyświetleń588
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość