Aktualności
grafika
Powstanie Dzienny Dom "Senior+"

 

W dniu 31.10.2018 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-usługowego na Dzienny Dom "Senior+" wraz z przebudową i rozbudową. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej jest firma „DAF-MAL” Usługi Budowlane Dariusz Fabianowski. Planowany koszt realizacji zadnia to około 730.000,00 zł.