Portal
Inicjatywy lokalne


Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Krotoszyn.

Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalności społecznej, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto.

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Miasta i Gminy Krotoszyn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Wsparcie Miasta i Gminy Krotoszyn w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:

1)rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz przekazanie materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Miasta i Gminy,

2)organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji
oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Miasta i Gminy.


Wnioski na realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej można składać do 31 stycznia.

 

Tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej określa uchwała XV/118/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 listopada 2015 r. (zobacz uchwałę).

 

W 2018 roku działania w ramach w/w wniosków obejmowały organizację turniejów, spotkań, festynów, zawodów sportowych oraz doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Kwota jaka została przeznaczona na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wynosiła 130.000,00 zł.

Z 69 złożonych wniosków na realizację zadania publicznego 19 wniosków złożyły organizacje pozarządowe, z czego 15 otrzymało dofinansowanie.

Poniżej można zapoznać się z listą wniosków dofinansowanych w ramach zadania pubicznego w trybie inicjatywy lokalnej w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

ikona daty27-06-2018, 08:33 ikona autoracki mg
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Czytaj komentarze (0)