Portal
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego


Czym zajmuje się Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego?


Kadencja Rady trwa dwa lata.

Zadania Gminnej Rady to w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Kontakt do Rady:

Obsluga administracyjna:
Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw (CKI)
ul. Zdunowska 12 63-700 Krotoszyn
e-mail:
tel. 62 7250623

Kontakt do Przewodniczącej Rady:

Joanna Jarocka

e-mail:
tel. 62 7250623

ikona daty04-04-2018, 15:11 ikona autoracki mg
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Czytaj komentarze (0)