Portal
Konkursy dotacyjne


W tym dziale prezentujemy aktualne konkursy dotacyjne, w odpowiedzi na które wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz grupy nieformalne, w tym rady osiedlowe i sołeckie.


Najważniejsze informacje w tym zakresie zawiera Biuletyn o aktualnych konkursach przygotowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorzadowych z Poznanu.

Biuletyn można zobaczyć klikając na załącznik zamieszczony obok.

Dodatkowo o aktualnych konkursach,  w przejrzysty sposób, możecie się dowiedzieć

z kalendarza zamieszczonego tutaj (na dole strony).


Do 30 października 2019 r. można skladać wnioski do Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń (poza otwartym konkursem ofert). Szczegółowe informacje na ten temat w Ogłoszeniu otwartych konkursów ofert.
UWAGA! Nowe formularze wniosku do małych zleceń.

Przypominamy, że do uproszczonych ofert należy dołączyć wymagane załączniki:

a) w przypadku organizacji pozarządowych niepodlegających wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,

b) oświadczenie podmiotu dotyczące zgodności oferowanego zadania ze statutem (załącznik do ogłoszenia)

 

Od 1 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe wzory ofert:

  • Oferty złożone do dnia 28 lutego 2019 r. należy składać według wzoru stanowiącego załącznik  nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)
  • Oferty złożone od dnia 1 marca 2019 r. należy składać według wzoru stanowiącego do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania   z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)
ikona daty14-01-2019, 13:01 ikona autoracki mg
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Czytaj komentarze (0)